Skúsenosti s pestovaním trvaliek a vodných
rastlín sme začali zbierať už koncom
sedemdesiatych rokov minulého storočia.
V polovici deväťdesiatych rokov sme našu
pestovateľskú činnosť profesionalizovali.

Dnes pestujeme asi 1500 druhov a kultivarov
trvaliek, skalničiek, okrasných tráv a byliniek.
Ponúkame 90 taxónov vodných rastlín
a 70 odrôd lekien. Pestujeme aj dreviny
a letničky. Naše záhradníctvo sa nachádza
v náročných klimatických podmienkach
Pliešovskej kotliny. Rastliny pestujeme
na vonkajších plochách, takže sú odolné
a veľmi vhodné pre rôzne oblasti Slovenska.
Neponúkame narýchlené rastliny. Rastliny
pestujeme v špeciálnych substrátoch
z najkvalitnejšej nemeckej hrubovláknitej
rašeliny. Používame hnojivá s postupným
uvoľňovaním živín. Väčšina je označená
fotoetiketami.
Rastliny ponúkame v Záhradnom centre
v Dobrej Nive.
Môžete ich nájsť aj v mnohých záhradných
centrách a záhradníckych predajniach
na Slovensku i v Českej republike. Spolupracujeme tiež s firmami zameranými
na realizácie záhrad a verejnej zelene.