ZÁHRADNÉ CENTRUM
informácie:
     +421 905 240 520
vedúca:
     +421 905 240 703
     Ing. Anna Turčanová

TRVALKY Z DOBREJ NIVY
informácie:
     +421 905 620 507
     Július Mojžiš

e-mail: zdn@zdn.sk

Záhrady Dobrá Niva, s.r.o.
sídlo: Ul. Slobody 5
962 61 Dobrá Niva

IČO: 36035882
DIČ: 2020068600
IČ DPH: SK2020068600

Okresný súd Banská Bystrica
Obchodný register, oddiel: Sro,
vložka č. 5899/S
peňažný ústav: ČSOB Zvolen
číslo účtu: 4008075611/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0807 5611
SWIFT: CEKOSKBX

Záhradné centrum nájdete 300 m za obcou Dobrá Niva (v smere od Zvolena). GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0
Parkovanie je možné na štrkových plochách na ľavej a pravej strany cesty — pozor pri prechádzaní cez cestu — je frekventovaná.
Záhradné centrum je otvorené každý deň od 9:00 do 18:00 hod. Radi vás privítame.